Szerzőinkhez

A kéziratok benyújtása

Folyamatosan fogadunk eredeti, máshol magyar nyelven még nem közölt, médiatudományi, médiajogi és médiatörténeti témájú kéziratokat az  címen.

A kéziratok hossza ideális esetben – szóközökkel, bibliográfiával és lábjegyzetekkel együtt – 30 000 karakter. Ennek túllépését csak indokolt esetben tudjuk elfogadni.

Lapunk közöl rövidebb, 20 000 karakteres kéziratot is, „Esszé”, „Jelentés” vagy „Módszertan” címszóval, amennyiben az valamilyen fontos újdonságról számol be, új ötletet tartalmaz.

Rendszeresen közlünk 5000–7000 karakter hosszú recenziókat is.

Nem reprezentatív mintavétellel végzett kvantitatív (például önkitöltős) kutatásokon alapuló tanulmányokat csak kivételesen indokolt esetben fogadunk be, akkor, ha a célcsoport kutatása nem oldható meg másképpen.

Tájékoztatjuk szerzőinket, hogy a megjelent kéziratok automatikusan felkerülnek a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT) és az ELTE Repozitóriumba.

A kéziratok elbírálása

A kéziratokat double blind peer-review rendszerben bíráljuk el, azaz legalább két, a szakterületen járatos anonim bíráló részletes véleményét kérjük be, és ezek alapján dönt a szerkesztőség a kézirat közléséről, illetve az átdolgozás szükségességéről. Ellentétes bírálói vélemények esetén a szerkesztő vagy a rovatvezető harmadik független bírálót kér fel.

Stilisztikai problémák esetén a bíráló(k) kérheti(k) a szöveg átfogalmazását.

A kézirat formátuma

Lapunk a magyar helyesírás és központozás szabályainak megfelelő, tudományos igénnyel megírt, magyar szövegszerkesztési nyelvre állított, Microsoft programmal elkészített .doc és .docx formátumú dolgozatokat fogad el.

A nem megfelelően benyújtott dokumentum a kézirat visszautasítását eredményezheti.

A betűtípus: 11 pontos Bookman Old Style

A bekezdés formázása: sorkizárt, 1,15-ös sortávolsággal, előtte 0 pt, utána 6 pt térközzel Kérjük, hogy hivatkozáskezelő program használata során a végleges dokumentumokból távolítsák el a grafikai elemeket és/vagy a szövegdobozokat.

Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a Médiakutató sajátos hivatkozási formátumban jelenik meg, amelyről bővebben lejjebb találnak információt.

A kéziratok formai követelményei

Kérjük szerzőinket, hogy a kéziratokat két példányban nyújtsák be: egy teljes és egy anonimizált példányban, az utóbbiból eltávolítva a szerző(k) nevét, beleértve a bibliográfiai utalásokat is.

Kérjük, hogy az anonimizált példányból távolítsák el a rejtett és a személyes adatokat is az alábbiak szerint: https://support.microsoft.com/hu-hu/office/rejtett-adatok-%C3%A9s-szem%C3%A9lyes-adatok-elt%C3%A1vol%C3%ADt%C3%A1sa-dokumentumok-bemutat%C3%B3k-vagy-munkaf%C3%BCzetek-vizsg%C3%A1lat%C3%A1val-356b7b5d-77af-44fe-a07f-9aa4d085966f

Kérjük, hogy kézirat elején a következő adatok szerepeljenek:

Képek, ábrák, grafikonok, vizuális mellékletek a szövegben

Kérjük, hogy a vizuális mellékleteket képaláírással ellátva illesszék be a kéziratba, és külön file-ban (legalább 300 dpi felbontásban) is mellékeljék a dolgozathoz. A mellékletek elnevezése során kövessék a szövegben megadott számozást és képaláírást.

A vizuális mellékletek pontos forrását minden esetben fel kell tüntetni a kéziratban.

A képaláírás formázása a szövegben: 9 pontos középre igazított Bookman Old Style.

Hivatkozások a szövegben:

Több hivatkozás esetén a megjelenés kronológiai rendjét kell követni.

Egyszerű nyomtatott forrásmunkára való hivatkozás a szövegtestben, például:

Betű szerint idézett nyomtatott forrásmunkára való hivatkozás a szövegtestben, például:

Egyszerű online hivatkozás lábjegyzetben, például:

Publicisztikai művekre és bírósági határozatokra, törvényekre lábjegyzetben kell hivatkozni.

Irodalomjegyzék:

Ahol lehetséges, a könyvtári forrás után kérjük a DOI-linket is elhelyezni. Kérjük, a DOI- linkek kikereséséhez használják a Crossref DOI ellenőrző linket: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery

Monográfia, például:

Könyvfejezet, például:

Folyóirat-tanulmány: ahol a folyóirat feltünteti az évfolyam számát, ott azt meg kell őrizni, ahol nem szerepel, ott nem kell kiszámolni. A szerző neve után álló évszámot nem kell a hivatkozásban megismételni.

Szó szerinti idézetek: A három sornál hosszabb összefüggő idézeteket külön bekezdésben, idézőjelek nélkül kérjük szedni.

Médiakutató podcast
Támogass adód 1%-ával

A Médiakutató Alapítvány fő tevékenységeként immár 24. éve adja ki a Médiakutató folyóiratot. A lap rendszeresen közöl szaktanulmányokat a médiajog, a médiapolitika, a médiaszociológia és a médiatörténet területéről, számos tanulmánya tananyaggá vált a felsőfokú kommunikáció- és médiaképzésben. Minden nyomtatásban megjelent tanulmány elérhető honlapunkon (www.mediakutato.hu) is. A szerkesztőség díjazás nélkül, társadalmi munkában dolgozik. Amennyiben fontosnak tartod a Médiakutató fennmaradását, kérjük, támogasd munkánkat! A szerkesztőség

Adószámunk: 18687941-2-43

Legolvasottabb
Támogass minket
A Médiakutatót önkéntes kutatók és szerkesztők készítik. Ha hasznosnak találod a működésünket, kérlek, támogasd a lap elkészítését!
Pódiumbeszélgetések

„Szomszédok közt” pódiumbeszélgetés

Kérdez: Bajomi-Lázár Péter Médiakutató
Válaszol: Kovács M. András és Lányi Balázs forgatókönyvíró

> korábbi pódiumbeszélgetések

Partnereink
Facebook